انواع گردشگری

انواع گردشگری

مقاله

  انواع گردشگری در چند دهه اخیر توریسم رشد فزاینده ای داشته است . مردم در طول سالیان به قصد هدفی راهی سفر به نقاط مختلف شدند .   وجود جاذبه ها يكي از مهمترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص اسـت. جاذبـه هـاي گردشـگري بـه عنوان عامل جذب با توجه به ويژگيهاي خاص و […]

تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری

مقاله

تاریخچه گردشگری به سالیان خیلی دور برمیگرد که افراد قصد سفر به مکانهای جدید رو داشتند .گردشگری امروزه یک صنعت بسیار مهم در جهان است . جهان در حال پیشرفت هست و با گسترش این پیشرفت و تکنولوژی و افزایش ثروت و درامد میل افراد و گردشگران به مسافرت بیشتر شده است . گردشگرها به […]