انواع گردشگری

انواع گردشگری

  انواع گردشگری در چند دهه اخیر توریسم رشد فزاینده ای داشته است . مردم در طول سالیان به قصد هدفی راهی سفر به نقاط مختلف شدند .   وجود جاذبه ها يكي از مهمترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص اسـت. جاذبـه هـاي گردشـگري بـه عنوان عامل جذب با توجه به ويژگيهاي خاص و […]

Continue Reading
تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری به سالیان خیلی دور برمیگرد که افراد قصد سفر به مکانهای جدید رو داشتند .گردشگری امروزه یک صنعت بسیار مهم در جهان است . جهان در حال پیشرفت هست و با گسترش این پیشرفت و تکنولوژی و افزایش ثروت و درامد میل افراد و گردشگران به مسافرت بیشتر شده است . گردشگرها به […]

Continue Reading