تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری

مقاله

تاریخچه گردشگری به سالیان خیلی دور برمیگرد که افراد قصد سفر به مکانهای جدید رو داشتند .گردشگری امروزه یک صنعت بسیار مهم در جهان است . جهان در حال پیشرفت هست و با گسترش این پیشرفت و تکنولوژی و افزایش ثروت و درامد میل افراد و گردشگران به مسافرت بیشتر شده است . گردشگرها به فرهنگ و آداب و رسوم ، طبیعت و آب و هوا مقصد توجه دارند . افراد مرفه جامعه  و ثروتمندان اغلب به نقاط دور دست جهان سفر میکنند تا تجربه های جدید کسب کنند و با آثار هنری و فرهنگی و طبیعی دنیا آشنا شوند . در این مقاله ابتدا به تعریف گردشگری می پردازیم و سپس به تاریخچه گردشگری جهان و ایران می پردازیم از شما همراهان دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی کنید .

تعریف  گردشگری

اصطلاح گردشگری یا توریسم به این معنی است جابه جای افراد از یک محیط به محیط دیگر که میتواند از چند ساعت تا چند روز باشد به کسی که گردشگری یا مسافرت میکند توریست یا گردشگرمی گویند . واژه توریسم از تور  tour به معنی گشتن ، دور زدن ، رفت و برگشت  بین مبدا و مقصد و چرخش گرفته شده است . در سالهای اخیر با تغییر سبک زندگی مردم تعاریف فعلی توریسم دست خوش تغییر شده  اغلب افراد مسن بازنشسته به سراغ توریسم رفته و بعضا تمام سال را با تورها به گردشگری می پردازند .

تاریخچه گردشگری جهان
تاریخچه گردشگری جهان

تاریخچه گردشگری جهان

گردشگری از عهد باستان شروع شد که انسانها ی اولیه برای نیازهای خود در جستجو و کنجکاو برای شناخت بیشتر محیط پیرامون اطرافشان بودند . گذر زمان باعث حرکت انسانها  با میل به تفریح و گردش ماجراجویی و شناخت طبیعت و کشف دنیای جدید  صورت گرفت و در نهایت باعث تمایل او به سفر شد . با افزایش دانش و مهارت انسانها و انگیزه تجارت و معامله کالا و ایجاد راهها و جاده ها و ایجاد امپراطوری های موجب شکل گیری سفر و گردش به نقاط دوردست شد . قدیمی ترین اشکال گردشگری مسافرت طبقه مرفه جامعه شامل اشراف و شاهزادگان و تجار بود که به منظور آشنایی با شیوه های مختلف حکومت و زندگی مردم صورت گرفت . امپراطوری های بزرگ رم در سالهای ۱۱۷ تا ۱۳۸ میلادی به قصد تماشای لحظات طلوع آفتاب راهی سفر می شدند . قرنها پیش از میلاد قوم فنیقی ها که اکثرا تاجر بودند  برای تبادل کالا و تجارت از طریق راهای زمینی و دریایی برای عرضه محصولات خود راهی سفر می شدند .

گردشگری در اروپا به قرن وسطی  برمیگردد . زائران کلیسای اعظم در انگلستان مسافرت خود را مسافرت مذهبی می دانستند . این مسافرت های زیارتی که بین پیروان تمام ادیان رونق بیشتری یافت . مانند سفر حج بین مسلمانان ، کلیسا درمسیحیان و همچنین سفر بیت المقدس و روم باب شد . در نیمه دوم سده سیزدهم میلادی ” مارکوپلو “مسیر از اروپا به اسیا مشخص کرد و در کتاب اش اطلاعاتی دربارهی شرق نوشت . در سده پانزدهم میلادی مسافرتهای دسته جمعی و کاروانی رواج پیدا کرد که به قصد زیارت بود که پیش از سفر هزینه رفت وبرگشت و غذا ، حیوان ، استراحتگاه ها پرداخت میکردند .

تاریخچه گردشگری جهان
تاریخچه گردشگری جهان

دورهی رنسانس در ده های  چهاردهم تا هفدهم بیشترین مسافرت ها به منظور کسب دانش و مهارت صورت گرفت . در انگلستان ملکه الیزابت اول مسافرت های به این منظور ترتیب دادند او همچنین اقدام به ایجاد دانشگاهای کمبریج ، اکسفورد ، همراه با بورس کردند . پس از مدتی همین گروه های مسافرتی ساختار منظمی به خود گرفت به نام ” گراند تور” معروف شد . از اویل قرن شانزدهم سیر و سیاحت و گردشگری شکل جدی و جدیدی به خود گرفت و مردم ترغیب به مسافرت های به مکانهای دور در دنیا شد . با ایجاد انقلاب صنعتی که تحولی در حمل و نقل و سرعت وسایل نقیله شد انقلاب بزرگی در صنعت گردشگری روی داد و موجب تاسیس هتل ها و مسافرت خانه ها و اردوگاه ها و اقامت گاه تفریحی شد و مسافرت که قبلا مختص طبقه اشراف بود به طبقه متوسط جامعه منتقل شد . در سال ۱۸۴۱ فردی به نام ” توماس کوک ” اولین تور بزرگ گروهی را برگزار کرد و با برنامه ریزی و گرفتن تخفیفاتی در زمینه حمل و نقل و بالا بردن تعداد مسافران رونق تازه ای به این صنعت بخشید . با به وجود امدن امکانات و روی کار امدن هواپیما و مسافرت هوایی ، مهاجرت از روستا به شهر ، پیدایش ماشین ، قطار ، کشتی و فناوری چک مسافرتی از اواخر قرن نوزدهم باعث تحولات صنعت گردشگری و توسعه این صنعت تا به امروز شد .

دوره بندي و تاریخ گردشگري از نظر مورفی

میزان تحرک مولفه ها انگیزه دوره
تعداد کم مسافران، ثروتمندان بـانفوذ ي کـه از دریـا
اجازه سفر داشتند مـی توانسـتند جهـانگردي کننـد،
سفرها کند و غیرقابل اطمینان و خطرناك بود
مذهب، آموزش و بهداشت جستجو، تجارت، زیارت پیشا صنعتی
هزینه پایین حمل ونقل و امنیت آن درآمــد بیشــتر، فراغـــت بیشــتر، تورهـــا ي سازمانیافته تأثیر آموزش وپـرورش ، چـاپ، رادیـو،فرار از شهر بـه دنبـال کـار بـه سـوی
امپراطوريهاي استعمار
صنعتی
رشد جابجایی فردي کارآمد و سریع هفته کاري کوتاهتر، درآمد اختیـاري توانـایی خریدوفروش بستههاي مسافرتی تأثیر ارتباطات دیداري، جامعه روزمره
و فرار از کار و روزمرگی زندگی
جامعه مصرفی
حمل ونقل کارآمدتر، استفاده از حمل ونقل عمـومی، اشکال متنوع مسافرت تهیــه تســهیلات توســط خــود فــرد، خــانواده کوچک تر، هر دو نفر خانواده مزدبگیـر، رونـد جمعیتی به سمت توجه به گروههاي مسافرتی تعطیلات به مثابه یک حق و ضـرورت
و ترکیب آن با تجارت و یادگیري
اینده

 

تاریخچه گردشگری ایران

ایران با توجه به تمدن کهن خود ، از کشورهای صاحب تجربه و سابقه دار در گردشگری محسوب میشود . این سابقه با توجه به دو عامل اصلی قابل تحیلی بررسی است : ۱٫موقعیت جغرافیایی ، سیاسی و جذابیت های متنوع و فراوان طبیعی ، تاریخی ، فرهنگی ۲٫ ویژگی های اخلاقی و فرهنگی   گردشگری در ایران به دو دوران تقسیم میشود دوران پیش از اسلام و دوران پس از اسلام . با دقت در سفرنامه ها گردشگری از قرن  نهم تا چهاردهم میلادی وجود داشته است  که مردم ایران پیش از اسلام به کشورهای خاورمیانه و ژاپن و چین و اروپا سفر می کردند. گردشگری  از دیر باز در ایران رونق داشته است و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم ( شاهراه بازرگانی ) وجود کاروانسراها ، چارپارخانه ها قدیمی و راهای ارتباطی گسترده دلیل این ادعاست .در دروه اشکانیان جاده ها و وسایل حمل و نقل نظم بیشتری پیدا کردند .در دوره حکومت ساسانیان  بر ایران راهها همانند دوره اشکانیان بود .

تاریخچه گردشگری ایران
تاریخچه گردشگری ایران

از قرن هفتم به بعد پای جهانگردان غربی به شرق و از جمله ایران باز شد . از نخستین کسانی که بعد از اسلام به ایران سفر کرد” بنیامین تولادی ” اهل اسپانیا بود و سفرنامه های تنظیم کرد . در قرن نهم میلادی از جمله معروف ترین جهانگرد” ناصر خسرو قبادیانی” را می توان نام برد  که سفرنامه هایی هم نوشتند.  پس از شکست سپاهیان یزدگرد سوم از مسلمانان ، کشور ایران نزدیـک بـه ۲۰۰ سال تحت تسلط مستقیم اعراب قرار گرفت . مدتی بعـد جهـانگردان مـسلمان پـی اکتـشاف سرزمین های دیگر بودند توجه  شان به ایران کهن جلب شد . ودر دروران حکومت جانشینان هولاکو اقدامات اساسی در تامین امنیت راههای کشور به عمل امد .
در قرن هفدهم میلادی دوران حکومت صفویان علی الخصوص در دوره ” شاه عباس اول ” ایران به منطقه ی توریستی مبدل شد و کشوری جذاب برای جهانگردان اروپایی شد . مهمترین علت گردشگری وجود امنیت و توسعه راه های ارتباطی و ایجاد اقامت گاه ها بود. پس از دوران صفویان با ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در ایران این صنف از رونق افتاد اما در اواسط دوران قاجار با ثبات تدریجی و گسترش پدیده استعمار دوباره گردشگری در ایران رونق یافت .در دوره فتح علی شاه ( ۱۲۱۱-۱۲۵۰) بیشترسفرها با مقصد سیاسی و تجاری انجام می گرفت و در عصر مشروطیت میل به گردشگری و سیر و سیاحت ایرانیان به اروپا رو به فزونی بود .

تاریخچه گردشگری در ایران
تاریخچه گردشگری در ایران

برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۱۴ اداره ای به نام اداراه جلب سیاحان خارجی تاسیس شد که مربوط به گردشگری بود. اولین آژانس گردشگری در سال ۱۳۱۹ تاسیس شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ وزارت خانه ای به نام وزارت ارشاد ملی ایجاد شد که امور گردشگری را به عهده  گرفت . در سال ۱۳۷۶ اداره ایرانگردی و جهانگردی به وجود امد و در سال ۱۳۸۳ با ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد شد و در سال ۱۳۸۵ سازمان صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام شد و تا به امروز به فعالیت خود ادامه می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *