انواع گردشگری

انواع گردشگری

  انواع گردشگری در چند دهه اخیر توریسم رشد فزاینده ای داشته است . مردم در طول سالیان به قصد هدفی راهی سفر به نقاط مختلف شدند .   وجود جاذبه ها يكي از مهمترين دلايل مسافرت مردم به يك مقصد خاص اسـت. جاذبـه هـاي گردشـگري بـه عنوان عامل جذب با توجه به ويژگيهاي خاص و […]

Continue Reading